Sasnu

 
TAREQ KRUNKNER M@R PAPAG@ M@R ERGIR.
 
Author: Gor Mecoyan
Length: 56:29
Rating: 4.5555553
Views: 2455
Tags:  
 
 
Array
 
Author: TIGRAN GRIGORYAN
Length: 03:01
Rating: 5.0
Views: 1797
Tags:  
 
 
Array
 
Author: The Armenian Genocide
Length: 03:26
Rating: 5.0
Views: 1617
Tags:  
 
 
TAREQ KRUNKNER IM PAPAG@ M@R ERGIR.
 
Author: Gor Mecoyan
Length: 49:46
Rating: 4.3846154
Views: 7732
Tags:  
 
 
Կոմիտասասեր երիտասարդները ֆլեշ-մոբ են անցկացրել կանգառներում և 300 սկավառակներ բաժանել վարորդներին:
 
Author: ArmNews
Length: 02:22
Rating: 5.0
Views: 832
Tags:  
 
 
ՍԱՍՆՈՒ ԱՀԵՂ ԳՌՎԻՆ Սասնու ահեղ կռվին Գելիգուզանցի Հավսեն, Երկու մանչն իր ղրկեց Գրքոյին քոմակ: Մեր սուրբ Մարաթուկ, Անդոկ, Ծովասար կկանչեն, Չուր եփ մեռուկ մենք ......
 
Author: Lilit Tadevosyan
Length: 04:32
Rating: 5.0
Views: 1212
Tags:  
 
 
Official Trailer.
 
Author: Bianco Media Group
Length: 00:50
Rating: 5.0
Views: 7489
Tags:  
 
 
Array
 
Author: HAMLET KARAPETYAN
Length: 04:40
Rating: 5.0
Views: 61013
Tags:  
 
 
Array
 
Author: vahe sargsyan
Length: 27:12
Rating: 5.0
Views: 11116
Tags:  
 
 
Armenian Folk song "Ruri" performed by GATA band and Andranik Manukyan Duduk Emmanuel Hovhannisyan Drums Eduard Harutyunyan Other instruments Ashugh Bingyol ...
 
Author: Music of Armenia
Length: 06:51
Rating: N/A
Views: 31791
Tags:  
 
Sort By:Prev 1 2 3 4 5 6 7 NextCell Phones
Over 2500 to choose from.

 

 


Terms of Service             Privacy Policy

Universe Idol is owned and operated by Skibix Inc.
Universe Idol is a trade mark of Skibix Inc.
Contact Us
Copyright © 2003-2011 Skibix Inc.

View Stats